სიახლეები

გეოგრაფიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელობით 19-26 სექტემბერს ჩატარდა საზაფხულო სკოლა.

გეოგრაფიის ინსტიტუტში ჰიბრიდულ ფორმატში 2-5 ნოემბერს ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია

წიგნი „საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია“ გამომცემლობა Springer-მა დაბეჭდა.

წარმატება ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო-კვლევითი გრანტების კონკურში

ტერიტორიის ბუნებრივ-რესურსული და სოციალურ-ეკონომიკური პოტენციალის ვიზუალიზაცია თანამედროვე კარტოგრაფიის მეთოდოლოგიის გამოყენებით

გეოგრაფიის ინსტიტუტის მეცნიერები ევროპის გეომეცნიერებათა კავშირის ყოველწლიურ კონფერენციაზე (EGU23)