გეოგრაფიის ინსტიტუტი

ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი დაარსდა 1933 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის ფაკულტეტის კათედრების ბაზაზე. საქართველოში გეოგრაფიული დაწესებულებების შექმნის ცდებს ადრეც ჰქონდა ადგილი. ამ საქმის სულისჩამდგმელი და ინიციატორი იყო საქართველოში გეოგრაფიული მეცნიერებისა და ქართული გეოგრაფიული სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი ალექსანდრე ჯავახიშვილი. დღეს ინსტიტუტი უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი სტრუქტურული ერთეულია.

სიახლეები

კახეთის რეგიონის გეოგრაფიული ატლასი

ლაურეატის დიპლომი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გეოგრაფია - წარსული, აწმყო, მომავლის გამოწვევები“ (VBIG90)

გამოცემები