გეოგრაფიის ინსტიტუტი

ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი დაარსდა 1933 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის ფაკულტეტის კათედრების ბაზაზე. საქართველოში გეოგრაფიული დაწესებულებების შექმნის ცდებს ადრეც ჰქონდა ადგილი. ამ საქმის სულისჩამდგმელი და ინიციატორი იყო საქართველოში გეოგრაფიული მეცნიერებისა და ქართული გეოგრაფიული სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი ალექსანდრე ჯავახიშვილი. დღეს ინსტიტუტი უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი სტრუქტურული ერთეულია.

სიახლეები

რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის პრემია მეცნიერებაში განსაკუთრებული მიღწევებისათვის

ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი 90 წლისაა

გეოგრაფიის ინსტიტუტის მეცნიერები ევროპის გეომეცნიერებათა კავშირის ყოველწლიურ კონფერენციაზე (EGU23)

გამოცემები