სამეცნიერო საბჭო

თამაზი ყარალაშვილი

თავმჯდომარე, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

ნანა ბოლაშვილი

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

ვახტანგ გელაძე

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

კუკური თავართქილაძე

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

რევაზ ხაზარაძე

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

კუკური წიქარიშვილი

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

გიორგი ლომინაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი