ნიკოლოზ სუქნიძე
ნიკოლოზ სუქნიძე

          

მეცნიერი / ინფორმატიკის მაგისტრი

სამეცნიერო ინტერესები:
მანქანური სწავლება, მონაცემთა ბაზები
 
კონტაქტი:
თამარაშვილის 6, 0177, თბილისი, საქართველო
ოთახი #3-14
ტელ.: 0322391686
ელ. ფოსტა: nikoloz.suknidze@tsu.ge