ნანა ბოლაშვილი
ნანა ბოლაშვილი

          

მთავარი მეცნიერი / გეოგრაფიის დოქტორი

სამეცნიერო ინტერესები:
ჰიდროლოგია, GIS, გაუდაბნოება, წყლის რესურსების მართვა
 
კონტაქტი:
თამარაშვილის 6, 0177, თბილისი, საქართველო
ოთახი #3-09
ტელ.: +995577948314
ელ. ფოსტა: nana.bolashvili@tsu.ge