ანა ფალავანდიშვილი
ანა ფალავანდიშვილი

          

მეცნიერი / საინჟინრო ფიზიკის მაგისტრი

სამეცნიერო ინტერესები:
დიდი მონაცემების ანალიზი, ექპერიმენტული ფიზიკა, მანქანური სწავლება
 
კონტაქტი:
თამარაშვილის 6, 0177, თბილისი, საქართველო
ოთახი #3-12
ტელ.: +9955????????
ელ. ფოსტა: ana.palavandishvili@tsu.ge