ეკატერინე მახარაძე
ეკატერინე მახარაძე

          

ლაბორანტი / გეოგრაფიის მაგისტრი

სამეცნიერო ინტერესები:
კარტოგრაფია, გეომორფოლოგია
 
კონტაქტი:
თამარაშვილის 6, 0177, თბილისი, საქართველო
ოთახი #3-11
ტელ.: +995568686867
ელ. ფოსტა: ekaterine.makharadze@tsu.ge