ქეთევან გოგიძე
ქეთევან გოგიძე

          

სპეციალისტი / გეოგრაფიის მაგისტრი

სამეცნიერო ინტერესები:
ნიადაგები, ლანდშაფტები
 
კონტაქტი:
თამარაშვილის 6, 0177, თბილისი, საქართველო
ოთახი #3-12
ტელ.: +995593907160
ელ. ფოსტა: ketevan.gogidze@tsu.ge