ვალერიანე კეკენაძე
ვალერიანე კეკენაძე

          

მეცნიერი / ისტორიის დოქტორი

სამეცნიერო ინტერესები:
ისტორიული გეოგრაფია, ტოპონიმები
 
კონტაქტი:
თამარაშვილის 6, 0177, თბილისი, საქართველო
ოთახი #3-12
ტელ.: +995598789782
ელ. ფოსტა: valeri.kekenadze@tsu.ge