თამილა ჩალაძე
თამილა ჩალაძე

          

მეცნიერი / გეოგრაფიის მაგისტრი

სამეცნიერო ინტერესები:
ლანდშაფტების ტრანსფორმაცია და კარტოგრაფირება GIS სისტემებით
 
კონტაქტი:
თამარაშვილის 6, 0177, თბილისი, საქართველო
ოთახი #3-13
ტელ.: +995558147090
ელ. ფოსტა: tamila.chaladze@tsu.ge