ელენე სალუქვაძე
ელენე სალუქვაძე

          

უფროსი მეცნიერი / გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი

სამეცნიერო ინტერესები:
ფიზიკური გეოგრაფია, ლანდშაფტების პოტენციალი, ლანდშაფტების ეკოლოგია, ბუნებრივი გარემოს ტრანსფორმაცია
 
კონტაქტები:
თამარაშვილის 6, 0177, თბილისი, საქართველო
ოთახი #3-13
ტელ.: +995555717291
ელ. ფოსტა: elene.salukvadze@tsu.ge