მარიამ ციცაგი
მარიამ ციცაგი

          

ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილების ხელმძღვანელი

უფროსი მეცნიერი / გეოგრაფიის დოქტორი

სამეცნიერო ინტერესები:
ეროზია, გვალვა, მოდელირება
 
კონტაქტი:
თამარაშვილის 6, 0177, თბილისი, საქართველო
ოთახი #3-11
ტელ.: +995555293013
ელ. ფოსტა: mariam.tsitsagi@tsu.ge