ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილება

მარიამ ციცაგი

განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

რევაზ ხაზარაძე

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

ელენე სალუქვაძე

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

თამილა ჩალაძე

მეცნიერ-თანამშრომელი

ვალერიანე კეკენაძე

მეცნიერ-თანამშრომელი

ქეთევან გოგიძე

სპეციალისტი

ანა ფალავანდიშვილი

მეცნიერ-თანამშრომელი