ელეონორა ჭანია
ელეონორა ჭანია

          

მეცნიერი / საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მაგისტრანტი

სამეცნიერო ინტერესები:
პოლიტიკური გეოგრაფია, კონფლიქტოლოგია, ელექტორალური ქცევის გეოგრაფია, მდგრადი განვითარება, მოსახლეობის გეოგრაფია
 
კონტაქტი:
თამარაშვილის 6, 0177, თბილისი, საქართველო
ოთახი #3-16
ტელ.: +995555190942
ელ. ფოსტა: eleonora.tchania@tsu.ge