ალექსანდრე შახნაზაროვი
ალექსანდრე შახნაზაროვი

          

მეცნიერი / მიგრაციების კვლევების მაგისტრი

სამეცნიერო ინტერესები:
მიგრაციის კვლევები, სოფლის განვითარება, მდგრადი განვითარება, მოსახლეობის გეოგრაფია
 
კონტაქტი:
თამარაშვილის 6, 0177, თბილისი, საქართველო
ოთახი #3-18
ტელ.: +995597772632
ელ. ფოსტა: aleksandre.shakhnazarovi@tsu.ge