ნანა კვირკველია
ნანა კვირკველია

          

მეცნიერი / გეოგრაფიის მაგისტრი

სამეცნიერო ინტერესები:
სოციალური გეოგრაფია
 
კონტაქტი:
თამარაშვილის 6, 0177, თბილისი, საქართველო
ოთახი #3-16
ტელ.: +995555370330
ელ. ფოსტა: nana.kvirkvelia@tsu.ge