სოფიკო ჯვარშეიშვილი
სოფიკო ჯვარშეიშვილი

          

მეცნიერი / გეოგრაფიის მაგისტრი

სამეცნიერო ინტერესები:
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გეოგრაფია, რეგიონალური პოლიტიკა, მოსახლეობის გეოგრაფია, საერთაშორისო ტურიზმი
 
კონტაქტი:
თამარაშვილის 6, 0177, თბილისი, საქართველო
ოთახი #3-18
ტელ.: +995577253098
ელ. ფოსტა: sofiko.dzhvarsheishvili@tsu.ge