მზია თუთბერიძე
მზია თუთბერიძე

          

მეცნიერი / გეოგრაფიის მაგისტრი

სამეცნიერო ინტერესები:
ტურიზმის გეოგრაფია, მოსახლეობის გეოგრაფია, შრომის ბაზარი
 
კონტაქტი:
თამარაშვილის 6, 0177, თბილისი, საქართველო
ოთახი #3-15
ტელ.: +995555556255
ელ. ფოსტა: mzia.tutberidze@tsu.ge