მარინე ბოკერია
მარინე ბოკერია

          

უფროსი მეცნიერი / გეოგრაფიის დოქტორი

სამეცნიერო ინტერესები:
რეგიონული გეოგრაფია, სამეურნეო გეოგრაფია, ტურიზმის გეოგრაფია
 
კონტაქტი:
თამარაშვილის 6, 0177, თბილისი, საქართველო
ოთახი #3-05
ტელ.: +995000000000
ელ. ფოსტა: marine.bokeria@tsu.ge