საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილება

მარინე ბოკერია

განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

გიორგი მელაძე

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

ნანა ნადარეიშვილი

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

მზია თუთბერიძე

მეცნიერ-თანამშრომელი

გივი თავაძე

მეცნიერ-თანამშრომელი

გიორგი ხომერიკი

მეცნიერ-თანამშრომელი

სოფიკო ჯვარშეიშვილი

მეცნიერ-თანამშრომელი

ნანა კვირკველია

მეცნიერ-თანამშრომელი

ალექსანდრე შახნაზაროვი

მეცნიერ-თანამშრომელი

ელეონორა ჭანია

მეცნიერ-თანამშრომელი