თამარ ჭიჭინაძე
თამარ ჭიჭინაძე

          

მეცნიერი / გეოგრაფიის მაგისტრი

სამეცნიერო ინტერესები:
კარტოგრაფია, GIS, გეოპარკები
 
კონტაქტი:
თამარაშვილის 6, 0177, თბილისი, საქართველო
ოთახი #3-01
ტელ.: +995557660448
ელ. ფოსტა:tamar.chichinadze@tsu.ge