კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის ლაბორატორია

გულიკო ლიპარტელიანი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი-უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

თამარ ჭიჭინაძე

მეცნიერ-თანამშრომელი

ზაზა გულაშვილი

მეცნიერ-თანამშრომელი

რომან კუმლაძე

მეცნიერ-თანამშრომელი

ნატო სოლოღაშვილი

სპეციალისტი

სოფიო ხორბალაძე

სპეციალისტი

გვანცა წირღვავა

სპეციალისტი

რუსუდან ღვინაძე

სპეციალისტი

თამარ ცხაკაია

ინჟინერი

ანა შეროზია

ინჟინერი