გიორგი გაფრინდაშვილი
გიორგი გაფრინდაშვილი

          

მეცნიერი / გეოგრაფიის დოქტორი

სამეცნიერო ინტერესები:
ბუნებრივი საფრთხეები, გეოლოგია, გეომორფოლოგია
 
კონტაქტი:
თამარაშვილის 6, 0177, თბილისი, საქართველო
ოთახი #3-17
ტელ.: +995591404043
ელ. ფოსტა: george.gaprindashvili@tsu.ge