ლაშა ასანიძე
ლაშა ასანიძე

          

უფროსი მეცნიერი / გეოგრაფიის დოქტორი

სამეცნიერო ინტერესები:
კარსტი
 
კონტაქტი:
თამარაშვილის 6, 0177, თბილისი, საქართველო
ოთახი #3-03
ტელ.: +995598518682
ელ. ფოსტა: lasha.asanidze@tsu.ge