გიორგი ლომინაძე
გიორგი ლომინაძე

          

გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი

მთავარი მეცნიერი / გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი

 
კონტაქტი:
თამარაშვილის 6, 0177, თბილისი, საქართველო
ოთახი #3-06
ტელ.: +995599424140
ელ. ფოსტა: giorgi.lominadze@tsu.ge