გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილება

გიორგი ლომინაძე

განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

კუკური წიქარიშვილი

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

ზაზა ლეჟავა

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

ლაშა ასანიძე

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

მერაბ გონგაძე

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

ლელა გადრანი

მეცნიერ-თანამშრომელი

გიორგი ყავლაშვილი

მეცნიერ-თანამშრომელი

გურამ იმნაძე

მეცნიერ-თანამშრომელი

გიორგი გაფრინდაშვილი

მეცნიერ-თანამშრომელი