საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია
საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია
  • 2022-10-07 22:14:17

გამომცემლობა Springer-მა დაბეჭდა „საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია“. ეს წიგნი ერთ-ერთი პირველი ინგლისურ  ენაზე გამოცემული მონოგრაფიაა, რომელიც სრულყოფილ და დეტალურ მიმოხილვას იძლევა საქართველოს  ფიზიკური გეოგრაფიის შესახებ. მასში განხილულია ბუნებრივი პირობები, გეოლოგია, ჰიდროლოგია, გეომორფოლოგია, ლანდშაფტები და ბუნებრივი რესურსები, ასევე გარემოს დაცვის, ბუნებრივი საფრთხეების, ტურიზმისა და სხვა მრავალ  საკითხებს.