მნიშვნელოვანი თარიღები და საფასური

თბილისი, საქართველო, 6-8 ნოემბერი, 2024
თეორიიდან გამოყენებით გეოგრაფიამდე - სგს100

 

აბსტრაქტის წარდგენის ვადა: 1 სექტემბერი, 2024 (აბსტრაქტის/სტატიის ატვირთვისას შესაძლო პრობლემის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ელფოსტაზე gsg100@tsu.ge)

აბსტრაქტზე თანხმობის გამოგზავნა: მიღებიდან მაქსიმუმ 2 კვირა

სრული სტატიის წარდგენის ვადა: 1 ოქტომბერი, 2024

რეგისტრაციის ვადა: 15 ოქტომბერი, 2024

საკონფერენციო მოსაკრებელი[1]

 

[1] კონფერენცია ორგანიზებულია თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის მიერ. ყველა ძირითად ხარჯს ფარავს ინსტიტუტი. დამატებითი გადასახადი დაკავშირებულია სტატიების გამოქვეყნებასთან და სხვა ტექნიკურ-საორგანიზაციო ხარჯებთან.

 

 

 

ლარი[*]

მონაწილე (სტანდარტული)

100

სტუდენტი[**] (შემცირებული)

50

ვირტუალური პრეზენტაცია (სტანდარტული)

70

ვირტუალური პრეზენტაცია (სტუდენტი)

40

პოსტერული პრეზენტაცია (სტანდარტული)

100

პოსტერული პრეზენტაცია (სტუდენტი)

50

მხოლოდ სტატიის გამოქვეყნება

50

 

 

 

[*] გადასახადი მოიცავს სტატიის გამოქვეყნების და 1 ავტორის მონაწილეობის ხარჯებს (საკონფერენციო მასალები, ყავის შესვენება, ლანჩი). თანაავტორებს აქვთ თავისუფალი წვდომა კონფერენციის სესიებზე, ხოლო გალა-ვახშამის და ექსკურსიის თანხა არის დამატებითი მოსაკრებელი.

[**] სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი უმაღლესი სასწავლებლიდან.

 

ექსკურსიის და გალა-ვახშამის დეტალებს მოგვიანებით გაცნობებთ

 

რეგისტრაციის გავლისას (რეგისტრაცია) და საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ აბსტრაქტის მიღების დასტურის პარალელურად მეილზე მიიღებთ ინვოისს, რომლის საფუძველზეც შეგეძლებათ შესაბამისი თანხის გადმორიცხვა ქვემოთ მოცემულ ანგარიშზე.

გაითვალისწინეთ, რომ საბანკო მოსაკრებელს იხდი(ან)ს ავტორ(ებ)ი.

გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი უნდა გამოაგზავნოთ კონფერენციის ელექტრონულ ფოსტაზე.

 

საბანკო ანგარიში:

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 708967499

 

გადარიცხვისას დანიშნულებაში მიუთითეთ GSG100