დაჯილდოება

თბილისი, საქართველო, 6-8 ნოემბერი, 2024
თეორიიდან გამოყენებით გეოგრაფიამდე - სგს100

 

კონფერენციის მიმდინარეობისას პირველად მოხდება ვახუშტი ბაგრატიონის მედლების გადაცემა: 

  • წარმატებული მეცნიერისთვის
  • ახალგაზრდა მკვლევრისთვის
  • წარმატებული პედაგოგისთვის

 

მედლის გადაცემა მიიღებს პერმანენტულ ხასიათს და ყოველწლიურად გადაეცემა ზემოთჩამოთვლილ კატეგორიებში სპეციალური წესით შერჩეულ კანდიდატებს.

კონფერენციის მსვლელობისას სპეციალური ჟიური შეარჩევს საუკეთესო პოსტერს და საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერის მოხსენებას.

თითოეულ ნომინაციაში საუკეთესოს კონფერენციის დასკვნით დღეს გადაეცემა სპეციალური საჩუქარი.