კონფერენციის შესახებ

საერთაშორისო კონფერენცია „თეორიიდან გამოყენებით გეოგრაფიამდე - სგს100“ გაიმართება 2024 წლის 6-8 ნოემბერს, თბილისში. კონფერენცია ეძღვნება საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების დაარსების 100 წლისთავს. ღონისძიების მიზნებია: ქართველ მეცნიერთა მიღწევების წარმოჩენა, ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა შორის ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება/გაცვლა, ქართველ მეცნიერთა საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრაცია და თანამშრომლობის გაძლიერება გეოგრაფიის სფეროში მომავალი კვლევების პრიორიტეტების დასახვისა და ინოვაციური მიმართულებების განვითარების მიზნით.

კონფერენციის ფარგლებში დაგეგმილია 2024 წლის ვახუშტი ბაგრატიონის მედლის გადაცემა ღვაწლმოსილი მეცნიერისთვის, ახალგაზრდა მკვლევრისთვის და წარმატებული პედაგოგისთვის (გეოგრაფიის ან/და ისტორიის). ვახუშტი ბაგრატიონის მედალთან და ნომინაციებთან დაკავშირებით დამატებით დეტალებს შეიტყობთ აქ.

კონფერენცია ტარდება ჰიბრიდულ რეჟიმში. ამით საორგანიზაციო კომიტეტი საშუალებას აძლევს ყველა დაინტერესებულ პირს მონაწილეობა მიიღოს ღონისძიებაში. პარალელურად გულითადად გელით თბილისში.

კონფერენციის სამეცნიერო თემატური სესიების შესახებ ინფორმაციას შეიტყობთ აქ.

მნიშვნელოვანი თარიღებისა და საფასურთან დაკავშირებით ეწვიეთ შემდეგ გვერდს.

კონფერენციის აბსტრაქტის და სრული სტატიის მოსამზადებელი ინსტრუქციები იხილეთ აქ.

რეგისტრაციის ინსტრუქციას მიიღებთ აქ.

კონფერენცია ტარდება ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის და საქართველოს ალ. ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოების ორგანიზებით, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მხარდაჭერით.

კონფერენციის პარტნიორია Georgian Geographical Journal.