ღია მეცნიერება

დამფინანსებელი: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების თარიღი: 08.12.2021 - 08.12.2022

 

დანართი2.xls

დანართი4.xls