კონფერენცია/სემინარები

გეოგრაფიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელობით 19-26 სექტემბერს ჩატარდა საზაფხულო სკოლა

გეოგრაფიის ინსტიტუტში ჰიბრიდულ ფორმატში 2-5 ნოემბერს ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია

თეორიიდან პრაქტიკამდე: მუხურის გეოპარკის ინიციატივის მრავალმხრივი სამეცნიერო მხარდაჭერა საქართველოში

მუხურის გეოპარკი