მნიშვნელოვანი თარიღები და საფასური

თბილისი, საქართველო, 1-3 ნოემბერი, 2023
გეოგრაფია - წარსული, აწმყო, მომავლის გამოწვევები

 

აბსტრაქტის წარდგენის ვადა: 1 ივლისი, 2023

აბსტრაქტზე თანხმობის გამოგზავნა: მიღებიდან მაქსიმუმ 2 კვირა

სრული სტატიის წარდგენის ვადა: 1 ოქტომბერი, 2023

რეგისტრაციის ვადა: 15 ოქტომბერი, 2023

საკონფერენციო მოსაკრებელი[1]

 

[1] კონფერენცია ორგანიზებულია თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის მიერ. ყველა ძირითადი ხარჯს ფარავს ინსტიტუტი. დამატებითი გადასახადი დაკავშირებულია სტატიების გამოქვეყნებასთან და სხვა ტექნიკურ-საორგანიზაციო ხარჯებთან.

 

 

 

ლარი[*]

მონაწილე (სტანდარტული)

100

სტუდენტი[**] (შემცირებული)

50

ვირტუალური პრეზენტაცია (სტანდარტული)

70

ვირტუალური პრეზენტაცია (სტუდენტი)

40

პოსტერული პრეზენტაცია (სტანდარტული)

100

პოსტერული პრეზენტაცია (სტუდენტი)

50

მხოლოდ სტატიის გამოქვეყნება

50

 

 

 

 

 

[*] გადასახადი მოიცავს საკონფერენციო მასალებს, ყავის შესვენებას, ლანჩს, გალა-ვახშამს და საველე ექსკურსია.

[**] სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი უმაღლესი სასწავლებლიდან.